Figuur Purperslak in Oosterschelde, Westerschelde en Noordzee kustzone. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.