Figuur Figuur bij indicator Purperslak en wulk en milieugevaarlijke stoffen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.