Figuur Figuur bij indicator Purperslak en wulk en aangroeiwerende verven. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.