Figuur Figuur bij indicator Broedvogels, dagvlinders en zandhagedis in de duinen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.