Figuur Figuur bij indicator Planten en verzuring en verdroging van vennen . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.