Figuur Figuur bij indicator Broedvogels: verstruiking en verbossing moeras. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.