Figuur Figuur bij indicator Broedvogels en dichtgroeien van moerassen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.