Figuur Broedvogels en dichtgroeien moeras. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.