Figuur broedvogels en dagvlinders in bossen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.