Figuur Figuur bij indicator Gewone en grijze zeehond in Waddenzee en Deltagebied. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.