Figuur Zeehonden (aantal). In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.