Figuur Roggen en haaien visvangstgegevens. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.