Figuur Intensiteit flyshoot-visserij. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.