Figuur Intensiteit overige bodemvisserij. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.