Figuur Fysieke impact van visserij op de bodem. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.