Figuur Bezoek aan stadsgroen, platteland, natuurgebieden 2006-2021. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.