Figuur Figuur bij indicator Particuliere natuurbeschermingsorganisaties: ledenaantallen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.