Figuur Figuur bij indicator Ledenaantal particuliere natuur- en milieu-organisaties. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.