Figuur De ontwikkeling in de tijd van het aantal leden van particuliere organisaties voor bescherming van natuur, milieu en dieren.. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.