Figuur Het aantal leden van particuliere organisaties voor bescherming van natuur, milieu en dieren.. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.