Figuur  Ledenaantal particuliere natuur- en milieu-organisaties . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.