Figuur Figuur bij indicator Voortgang realisatie nieuwe natuur. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.