Figuur Figuur bij indicator Realisatie nieuwe natuur via verwerving en particulier natuurbeheer. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.