Figuur Figuur bij indicator Realisatie agrarisch natuurbeheer . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.