Figuur Het areaal onder agrarisch natuurbeheer. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.