Figuur Het areaal nieuwe EHS met agrarisch natuurbeheer. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.