Figuur Figuur bij indicator Waardevolle cultuurlandschappen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.