Figuur Bereikbaarheid voor vissen in stromende wateren. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.