Figuur Bereikbaarheid voor vissen . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.