Figuur Planning en aanleg vispassages. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.