Figuur Figuur bij indicator Aantalsontwikkeling van reptielen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.