Figuur Reptielen rode lijst indicator. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.