Figuur Soorten specialisten en generalisten. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.