Figuur Libellen ontwikkeling in aantal. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.