Figuur  Rode Lijst Indicator voor libellen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.