Figuur Libellen per habitat. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.