Figuur Figuur bij indicator Aantalsontwikkeling bospaddestoelen . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.