Figuur Sierlijke witsnuitlibel. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.