Figuur Trend en kaart kwaliteit macrofauna. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.