Figuur Beoordeling kwaliteit oppervlaktewater in KRW. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.