Figuur Beoordeling waterkwaliteit in KRW . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.