Figuur Biodiversiteit in Nederland, Europa en de wereld. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.