Figuur Trend en kaart kwaliteit waterplanten. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.