Figuur Kaart van de waterplanten kwaliteit in 4 watertypen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.