Figuur Vermesting flora I. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.