Figuur Natuurkwaliteit Noordzee, Waddenzee en Delta-wateren, 2000-2007. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.