Figuur Natuurkwaliteit zoute wateren 2000-2007. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.