Figuur Boerenlandvogels in de Europese Unie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.