Figuur Staat van instandhouding habitattypen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.