Figuur Trend in de ongunstige staat van instandhouding habitattypen in de EU27. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.